previous next Up Title Contents Index

Osoitinmuuttujat

Ajattelumalli

Asioihin on voitava viitata epäsuorasti.

Toimintamalli

Käytetään osoitinmuuttujia tiedon epäsuoraan osoittamisen.

Epäsuora osoittaminen
Osoittimet
Muuttujan osoite ja osoiteoperaattori
Muistipaikan sisältö ja sisältöoperaattori
Esim 1
Esim 2
Osoitinmuuttujat ja laskutoimitukset
Taulukot ja osoittimet
Merkkijonot ja osoittimet
Merkkijonofunktioiden toteutuksia
Geneerinen osoitin - void *

previous next Up Title Contents Index